X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

CBIR: Content Based Image Retrieval

دیتا ست کتاب گنزالس

نمونه دیگر از دیتا ست ها را می توان در آدرس "http://www.imageprocessingplace.com/root_files_V3/image_databases.htm" مشاهده کرد  که تصاویرمربوط به چهارمین ویرایش پردازش تصویر دیجیتال است که توسط گونزالس و وودز در دو قالب DIP4E Faculty و Student تهیه شده است.

درFaculty  تمام مواد پشتیبانی (به جز راهنمای راه حل ها) برای DIP4E و DIP4E Global در بسته پشتیبانی دانشکده DIP4E  قرار دارد و راهنمای راه حل آن فقط به صورت آنلاین در دسترس است.

در Student تمام مواد پشتیبانی برای DIP4E در بسته پشتیبانی دانشجویی DIP4E قرار دارد. دفترچه راهنمای راه حل هم فقط به صورت آنلاین در دسترس است. در DIP3E شامل: درخواست کتابچه راهنمای کاربر،تصاویر کتاب ، پاورپوینت می باشد. در DIPUM2E برای مباحث پردازش تصویر با استفاده از MATLAB است.


لینک دانلود

توضیحات فارسی

توضیحات انگلیسی

Download

مجموعه تصاویر استاندارد برای تست شامل تصاویر لنا، فلفل، فیلم بردار، دریاچه و ... که همگی با ابعاد 512*512 بوده و قالب آنها هم Tif می باشد.

"Standard" test images (a set of images found frequently in the literature: Lena, peppers, cameraman, lake, etc., all in uncompressed tif format and of the same 512 x 512 size).

Download

تصاویر MPEG7 شامل 1400 تصویر باینری است

MPEG7 CE Shape-1 Part B (database containing 1400 binary shape images).  Learn more about MPEG7.  See how the shapes database is used

light microscopy

مجموعه عالی از تصاویر میکروسکوپ نوری

Light microscopy images (an excellent collection).

microscopy images

تصاویر از انواع میکروسکوپ ها شامل اتمی، نوری و ...

Images from various microscope types, including Atomic Force, Light, Confocal, ESEM, TEM, & others.

MedPix

پایگاه داده تصویری پزشکی (رادیولوژی) با بیش از 20.000 عکس

MedPix--Medical (radiological) image database with more than 20,000 images. Registration is free.

NIX images

تصاویر ناسا مربوط به فضا

NASA image exchange (a comprehensive collection of space and related images).

planet images

مجموعه ای از تصاویر سیارات

NASA planetary photojournal (a collection of planetary images).

NOAA images

مجموعه ای از تصاویر مشاهدات زمین

NOAA photo library (a collection of Earth observation images).

USGS images

تصاویر ماهواره ای از تغییرات زمین

USGS satellite images of Earth changes.

weather sat images

تصاویر ماهواره های هواشناسی

ESO weather satellite images.

Sci World Image Bank

مجموعه ای بزرگ از تصاویر ماهواره ای زمین

Earth Science World Image Bank (A large collection of satellite images)

Faces

پایگاه داده چهره

Face databases.

BIT, U of Bologna

پایگاه داده اثر انگشت

Fingerprint databases.

segmentation dataset

تصاویر تقسیم بندی شده برکلی

Berkeley image segmentation dataset-images and segmentation benchmarks.

aircraft-images

سیگنال هواپیما

Aircraft silhouettes.

Download

پایگاه داده شکل برگ

Leaf shapes database (courtesy of V. Waghmare). Read about the database.

Daimler Database

پایگاه داده تشخیص عابر پیاده دایملر

Daimler Pedestrian Detection Database (a DB of moving people and vehicles).

ISI Databases

تصاویر شبکیه، رادیوگرافی قفسه سینه، تصاویر برای ارزیابی تکنیک های ثبت نام، تصاویر کبدی، اسکن MRI مغز

Image Sciences Institute annotated research data bases (retinal images, chest radiographs, images for evaluating registration techniques, liver images, brain MRI scans).

Pascal

مجموعه داده پاسکال شامل داده های تصویری استاندارد برای شناسایی کلاس

Pascal dataset. (Standardized image data for object class recognition.)

Plant Images

مجموعه داده تصاویر گیاهی

Data set of plant images (Download from host web site home page.)

 

نمونه ای از پایگاه داده های تصویری که اغلب در یادگیری عمیق استفاده می شود

A SAMPLE OF IMAGE DATABASES USED FREQUENTLY IN DEEP LEARNING:

MNIST

الف - مجموعه داده MNIST از ارقام دست نویس تصاویر خاکستری با 60 هزار نمونه آموزشی و 10 هزار نمونه تست با ابعاد 28*28

A. MNIST dataset of handwritten digits (28x28 grayscale images with 60K training samples and 10K test samples in a consistent format).

CIFAR-10

ب- مجموعه داده CIFAR-10 شامل تصاویر رنگی با ابعاد 32*32 در 10 کلاس و 50 هزار تصویر آموزشی و 10 هزار تصویر تست

B. CIFAR-10 dataset. (32x32 RGB images in 10 classes. 50K training images and 10K test images).

CIFAR-100

ج- مجموعه داده CIFAR-100 شامل تصاویر رنگی با ابعاد 32*32 در 100 کلاس و 50 هزار تصویر آموزشی و 10 هزار تصویر تست

C. CIFAR-100 dataset. (32x32 RGB images in 100 classes. 50K training images and 10K test images).

CALTECH101

د- مجموعه داده Caltech101 شامل تصاویر رنگی و خاکستری با سایز های مختلف در 101 طبقه و جمعا 9144 تصویر

D. Caltech101 dataset. (RGB and grayscale images of various sizes images in 101 categories, for a total of 9144 images).

CALTECH256

ه- مجموعه داده Caltech256 شامل تصاویر رنگی و خاکستری با سایز های مختلف در 256 طبقه و جمعا 30608 تصویر

E. Caltech256 dataset. (RGB and grayscale images of various sizes in 256 categories for a total of 30608 images).

IMAGENET

و- مجموعه ImageNet شامل تصاویر رنگی و خاکستری با سایز های مختلف در 10000 طبقه و جمعا 3 میلیون تصویر

F. ImageNet (RGB and grayscale images of various sizes in more than 10,000 categories for a total of over 3 million images--Considered by many to be the standard for algorithm development and testing.)

More Images

ز- سایر پایگاه داده های مورد استفاده در یادگیری عمیق

G. More image databases used in deep learning.

 

دیتا ست

در تمام کارهای تحقیقاتی برای اثبات اینکه روش پیشنهادی از سایر روش ها در یک زمینه خاص برتری دارد نیاز به مقایسه و تست الگوریتم و یا روش می باشد برای این منظور پایگاه داده های استانداری تعریف شده که محققان از آنها برای تست سیستم پیشنهادی خود استفاده می نمایند. هر چند دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دیتا ست هایی را تهیه و در اختیار کاربران قرار می دهند ولی  تعدادی از آنها مدت هاست که استفاده شده و جزء مهمترین دیتا ست های موجود در دنیا محسوب می شوند در این بخش اسامی و آدرس تعدادی از این دیتاست ها که در زمینه های مختلف دارای تصاویر می باشند بیان شده است.


1) Air Freight - The Air Freight data set is a ray-traced image sequence along with ground truth segmentation based on textural characteristics. (455 images + GT, each 160x120 pixels). (Formats: PNG)

2) Annotated face, hand, cardiac & meat images - Most images & annotations are supplemented by various ASM/AAM analyses using the AAM-API. (Formats: bmp,asf) ( Image Analysis and Computer Graphics / Technical University of Denmark)

3) CAVIAR video sequences of mall and public space behavior - 90K video frames in 90 sequences of various human activities, with XML ground truth of detection and behavior classification (Formats: MPEG2 & JPEG) ( Machine Vision Unit / University of Edinburgh)

4) Caltech Image Database - about 20 images - mostly top-down views of small objects and toys. (Formats: GIF)

5) CMU-VASC Sequence Dataset - The goal of the VASC Image Database is to share image data sets with researcheres around the world. To facilitate this, we have created this site, which contains over 5000 images split up over nearly 200 different data sets. We also provide a mechanism by which any one of these 200 sets can be downloaded in either .tgz or .zip forma

6) Computational Colour Constancy Data - A dataset oriented towards computational color constancy, but useful for computer vision in general. It includes synthetic data, camera sensor data, and over 700 images. (Formats: tiff) ( Computational Vision Lab / Simon Fraser University)

7) Content-based image retrieval database - 11 sets of color images for testing algorithms for content-based retrieval. Most sets have a description file with names of objects in each image. (Formats: jpg) ( Efficient Content-based Retrieval Group / University of Washington)

8) Deep Learning Databases - These datasets can be used for benchmarking deep learning algorithms

9) FVC2000 Fingerprint Databases - FVC2000 is the First International Competition for Fingerprint Verification Algorithms. Four fingerprint databases constitute the FVC2000 benchmark (3520 fingerprints in all). ( Biometric Systems Lab / University of Bologna)

10) German Fingerspelling Database - The database contains 35 gestures and consists of 1400 image sequences that contain gestures of 20 different persons recorded under non-uniform daylight lighting conditions. (Formats: mpg,jpg) ( Language Processing and Pattern Recognition / RWTH Aachen University)

11) ICG Testhouse sequence - 2 turntable sequences from ifferent viewing heights, 36 images each, resolution 1000x750, color (Formats: PPM) ( Institute of Computer Graphics and Vision / Graz University of Technology)

12) Image Analysis Laboratory - Images obtained from a variety of imaging modalities -- raw CFA images, range images and a host of "medical images". (Formats: homebrew) ( Image Analysis Laboratory / North Carolina State University)

13) Mammography Image Databases - 100 or more images of mammograms with ground truth. Additional images available by request, and links to several other mammography databases are provided. (Formats: homebrew)

14) NLM HyperDoc Visible Human Project - Color, CAT and MRI image samples - over 30 images (Formats: jpeg)

15) National Design Repository - Over 55,000 3D CAD and solid models of (mostly) mechanical/machined engineerign designs. (Formats: gif,vrml,wrl,stp,sat) ( Geometric & Intelligent Computing Laboratory / Drexel University)

16) The MIT-CSAIL Database of Objects and Scenes - Database for testing multiclass object detection and scene recognition algorithms. Over 72,000 images with 2873 annotated frames. More than 50 annotated object classes. (Formats: jpg) (Massachusetts Institute of Technology)

17) Traffic Image Sequences and 'Marbled Block' Sequence - thousands of frames of digitized traffic image sequences as well as the 'Marbled Block' sequence (grayscale images) (Formats: GIF) ( IAKS/KOGS / Universitaet Karlsruhe (TH))

18) U Oulu wood and knots database - Includes classifications - 1000+ color images (Formats: ppm)

19) USF Range Image Data with Segmentation Ground Truth - 80 image sets (Formats: Sun rasterimage)

20) University of Oulu Physics-based Face Database - contains color images of faces under different illuminants and camera calibration conditions as well as skin spectral reflectance measurements of each person. ( Machine Vision and Media Processing Unit / University of Oulu)

21) University of Oulu Texture Database - Database of 320 surface textures, each captured under three illuminants, six spatial resolutions and nine rotation angles. A set of test suites is also provided so that texture segmentation, classification, and retrieval algorithms can be tested in a standard manner. (Formats: bmp, ras, xv) ( Machine Vision Group / University of Oulu