CBIR: Content Based Image Retrieval

معرفی کتاب "اصول و برنامه های پردازش تصویر"

کتاب اصول و برنامه های پردازش تصویر توسط تینکو آکاریا و آجوی ری و در انتشارات جان وایلی و پسران در نیوجرسی آمریکا و به طور هم زمان در کانادا منتشر شده است.

تقاضای رو به رشد پردازش تصویر در کاربردها و زمینه های مختلف مانند محاسبات چند رسانه ای، ارتباطات داده تصویری امن، زیست پزشکی، تصویربرداری بیومتریک، سنجش از راه دور، درک بافت، شناخت الگو، بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا، فشرده سازی و غیره وجود دارد.

در فصل اول به اصول و مبانی پردازش تصویر و تکنیک های پردازش تصویر اشاره شده است. در این بخش مفاهیم سیستم بازرسی خودکار اتوماتیک، تکنیک های تصویربرداری بیومتریک، بازیابی تصویر بر اساس محتوا، ردیابی اشیا متحرک و فشرده سازی تصویر و ویدئو و ساختار دوربین های دیجیتال مورد بحث قرار میگیرد.

نگارنده در فصل دوم کتاب به مباحث مربوط به شکل گیری تصویر، مدل های نمونه برداری تصویر، اندازهگیری تصویر، تصاویر باینری و فرمتهای فایل تصویری اشاره و توضیحاتی ارائه می دهد.

در فصل سوم کتاب به مفاهیم تصاویر رنگی و رنگ، درک رنگها درفضای رنگی و تفاوت قابل توجه آنها، فضاهای رنگی مانند  CMYK و NTSC و CIELAB اشاره می شود همچنین در خصوص یک الگوریتم درونیابی رنگ مطالبی را بیان می نماید.

در فصل چهارم تبدیل تصاویرمورد بحث قرار گرفته و به تبدیل یک بعدی و دو بعدی و سریع فوریه و ماتریس کواریانس اشاره می کند.

در فصل پنجم به مباحث تبدیل موجک گسسته و فیلتر گابور و کاربرد آن اشاره دارد.

در فصل ششم مسائل مربوط به افزایش تصویر و ترمیم آن، از جمله مدل سازی و فیلتر کردن صدا و همچنین هیستوگرام و مدل های مختلف آن، فیلتر میانه و سایر موارد مرتبط با شفاف سازی و ترمیم تصویر توضیح داده شده است.

تقسیم بندی تصویر یک وظیفه مهم در پردازش تصویر و شناخت الگو است. طرح های تقسیم بندی مختلف همانند شناسایی نقاط، لبه ها و خطوط در فصل هفتم توضیح داده شده است در این فصل همچنین به روش های شناسایی لبه همانند رابرت، سوبل، پریویت و کنی و الگوریتم آبشاری برای تقسیم بندی تصویر اشاره شده است.

هنگامی که یک تصویر به درستی تقسیم می شود، کار مهم بعدی شامل طبقه بندی و شناخت اشیاء در تصویر می شود. طبقه بندی الگوی های مختلف و تکنیک های تشخیص چهره در فصل هشتم ارائه شده است. از موارد مطرح شده تئوری تصمیم بیزین و الگوریتم KNN و K-means است. علاوه بر آن به کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی برای طبقه بندی اشاره شده است.

در فصل نهم به نقش بافت و شکل در فهم تصویر اشاره شده است. تعدادی از تکنیک های تجزیه و تحلیل بافت و شکل همانند توصیف کننده فوریه و سری زمانی زرنیک شرح داده شده است.

فصل دهم تعدادی از رویکردهای نظری مجموعه فازی مطرح شده است. در این بخش تصویر به عنوان یک مجموعه فازی در نظر گرفته می شود. از فیلتر فازی برای حذف نویز تصویر استفاده می گردد. همچنین الگوریتم فازی C-means و کاربرد آن توضیح داده می شود.

بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا و استخراج تصویر در فصل یازدهم معرفی شده است. در فصا مفاهیم بافت، شکل و رنگ برای استخراج مشخصه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این فصل همچنین استاندارد MPEG-7 برای بازیابی تصاویر ویدئویی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دواردهم کتاب به تحلیل و تفسیر تصاویر زیست پزشکی اختصاص داده شده است. تصاویر زیست پزشکی مانند اشعه ایکس، سونوگرافی و تصاویر CT-Scan  می باشد که اطلاعات کافی برای تشخیص پزشکی در مهندسی پزشکی را ارائه می نماید. در این فصل همچنین به معرفی برخی از الگوریتم های بیومتریک خصوصا در رابطه با تشخیص و تایید امضا اشاره شده است.

در فصل سیزدهم  تکنیک هایی که برای عکس ها و برنامه های کاربردی مورد استفاده قرارگرفته پرداخته شده است به عنوان مثال می توان به تکنیکهایی که برای استخراج ویژگی از تصاویر ماهواره ای به کار میرود اشاره کرد.

در فصل چهاردهم، اصول و کاربردهای تجزیه و تحلیل تصاویر متحرک، تشخیص حرکت جسم و ردیابی مطرح شده است.

از آنجا که فشرده سازی تصویر نقش مهمی در ذخیره سازی و انتقال تصویر دارد لذا فصل پانردهم به اصول فشرده سازی تصویر اختصاص داده شده است. الگوریتم هافمن و الگوریتم های کد گذاری و بازگشایی کد در این بخش مطرح شده است.

به طور خاص استاندارد JPEG را برای فشرده سازی تصویر در فصل شانزدهم کتاب توصیف شده است و در نهایت در فصل های هفدهم و هیجدهم، استاندارد جدید JPEG2000 مورد بحث قرار گرفته است.


لینک دانلود کتاب

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.