CBIR: Content Based Image Retrieval

معرفی دو کتاب

برای انجام کار بر روی تصاویر کتب و مقالات متعددی تهیه شده است که در این قسمت دو بخش از کتابهایی که در آنها در خصوص CBIR مطالبی آمده درج شده است

1) Introduction to Content-Based Image Retrieval—Overview of Key Techniques

2) Computer Vision

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.