CBIR: Content Based Image Retrieval

نقش تشخیص لبه در CBIR

هدف از شناسایی لبه ها، نشان‌گذاری نقاطی از یک تصویر است که در آنها شدت روشنایی به تندی تغییر می‌کند. تغییرات تند در خصوصیات تصویر معمولاً نماینده رویدادهای مهم و تغییرات در خصوصیات محیط هستند. شناسایی لبه یک محدوده تحقیقاتی در پردازش تصویر و استخراج ویژگی است.

لبه‌ها ممکن است وابسته به دیدگاه باشند یعنی می‌توانند با تغییر نقطه دید (زاویه دید) تغییر کنند، ولی به طور کلی تصویر صحنه، اجسامی که جلوی همدیگر را گرفته‌اند و مانند آن را نشان می‌دهند و یا ممکن است به زاویه دید وابسته نباشند که در این صورت نمایانگر ویژگی‌های اجسام دیده ‌شده همچون علامت ها و شکل سطوح می باشند.

نظریه پایه در بیشتر روش‌های آشکارسازی لبه، محاسبه یک عملگر مشتق محلی است. اندازه مشتق اول تصویر در هر نقطه برابر بزرگی گرادیان است. مشتق دوم نیز با استفاده از تقریب لاپلاس به دست می‌آید. اگر یک لبه را به عنوان تغییر در شدت روشنایی که در طول چند پیکسل دیده می‌شود در نظر بگیریم، الگوریتم‌های آشکارسازی لبه به طور کلی مشتقی از این تغییر شدت روشنایی را محاسبه می‌کنند.

پس از محاسبه مشتق، گام بعدی اعمال‌کردن یک آستانه برای کشف نقاطی است که بخشی از یک لبه هستند. هر چه آستانه کمتر باشد، خط‌های بیشتری آشکارسازی می‌گردند و نتایج بیشتر نسبت به نویز و ویژگی‌های نامرتبط تصویر حساس می‌شوند. از سوی دیگر یک آستانه زیاد ممکن است خط‌های ضعیف یا بخش‌هایی از خط‌ها را از دست بدهد.

در اکثر کارهای انجام شده برای بازیابی تصاویر و یا تعیین شباهت بین دو تصویر، از شناسایی لبه ها به منظور شناسایی نقاط کلیدی استفاده شده است. برای این منظور از الگوریتم های لبه یابی همانند Harris[1] ، Shi[2] ، Sift[3] ، Surf[4]  و ... استفاده شده است. همانگونه که از اسم این الگوریتم ها مشخص است از آنها برای شناسایی لبه ها و یا گوشه های تصویر که دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر نقاط می باشند استفاده می شود. هر یک از این الگوریتم ها در موارد خاصی کاربرد داشته ولی به طور کلی هر کدام جهت تکمیل نواقص موجود در سایر الگوریتم های موجود و ایجاد الگوریتم دقیق تر جهت شناسایی لبه و نقاط کلیدی بوجود آمده اند هرچند تاکنون الگوریتم کامل و دقیقی برای شناسایی لبه برای تمامی تصاویر طراحی نشده است.


نمونه لبه های تصویر استخراج شده از الگوریتم ها

 
Harris
Shi
Surf

Sift


منابع[1] Lindeberg (1998) "Edge detection and ridge detection with automatic scale selection", International Journal of Computer Vision, 30, 2, pages 117-154


[2] J.M. Park and Y. Lu (2008) "Edge detection in grayscale, color, and range images", in B. W. Wah (editor) Encyclopedia of Computer Science and  Engineering, doi 10.1002/9780470050118.ecse606


[3] J.Canny (1986) "A computational approach to edge detection", IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol 8, pages 679–714
[1] Harris Corner Detector

[2] Shi-Tomasi Corner Detector

[3] Scale-invariant feature transform

[4] Speeded Up Robust Features

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.