CBIR: Content Based Image Retrieval

چالش های موجود در CBIR


عمدتا در تمامی تحقیقات دو چالش عمده برای بحث بازیابی تصویر بر اساس محتوا وجود دارد که تمامی روش ها برای پاسخ به آنها مطرح شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند این مشکلات عبارتند از:
1-  مشکل اصلی وعمده شکاف و یا "گپ معنایی"[1] در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا می باشد

2- مشکل دوم ارزیابی تکنیک های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا است که با استفاده از آن
اثربخشی رویکردهای پیشنهادی در هنگام نمایه سازی و بازیابی تصویر مورد بررسی قرار می گیرد.

اکثر نویسندگان مقالات معتقد هستند که مشکل عمده در بازیابی تصاویر بر اساس محتوا گپ معنایی است. یک انسان دو تصویر را بر‌اساس معانی آن مقایسه می کند در حالی که یک سیستم بازیابی بر اساس مقایسه بردارهای ویژگی های مربوط به خصوصیات تصویر کار می کند. لذا انتخاب ویژگی، نقش حیاتی در سیستم CBIR بازی می کند. برای شناسایی بهترین ویژگی ها، نیاز به روشی برای بازیابی هوشمند تصویر است که  علاوه بر اینکه می بایست کارآمد باشد، محاسبات آن نیز می بایست به راحتی قابل انجام بوده و زمان زیادی برای پردازش آن مصرف نشود. این مهم را می توان با استفاده از یک سری طبقه بندی ها مانند منطقه بندی تصویر و یا استفاده از المان های آماری مانند (میانگین و انحراف معیار استاندارد) برای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا تا حدودی به دست آورد.

یکی از وظایف اصلی سیستم CBIR ، قابلیت استخراج هر تصویر براساس ارزش پیکسل آن و تعریف الگوریتمی برای مقایسه تصاویر است. از این ویژگی برای اندازه گیری شباهت تصویر با سایر تصاویر در پایگاه داده استفاده می شود و بر اساس ارزش شباهت، تصاویر برای بازیابی رتبه بندی می شوند.

برای بازیابی تصاویر مورد نظر از یک پایگاه داده تصویر بزرگ، الگوریتم های  موثر و کارآمدی برای نمایه سازی و بازیابی تصویر پیشنهاد شده است.  امروزه الگوریتم های تکاملی تقریبا در تمام زمینه ها مانند علم، مهندسی و تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفته اند. که به عنوان نمونه استفاده از الگوریتمهای تکاملی مانند ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی ذرات و ... برای مقایسه شباهت در سیستم CBIR  پیشنهاد شده است.

 

 

منابع


[1] Content based image retrieval techniques Issues, analysis and the state of the art

[2] Issues on Content-Based Image Retrieval June 2003
[1] Semantic Gap

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.